info@schleidt.nl
035 6472002

Rechtbankmediation

Op eigen initiatief of op initiatief van de Rechter kan bij aanvang, tijdens of in aansluiting op een procedure bij de rechtbank een verwijzing naar mediation plaatsvinden. De animatievideo van “De Rechtspraak” maakt inzichtelijk hoe mediation op verwijzing van de Rechter in het werk gaat.

In samenspraak bepaald u tot op zekere hoogte zelf welke mediator er gekozen wordt; bij de rechter kan dit worden aangegeven. De mediationfunctionaris van de Rechtbank zal doorgaans een lijst met aan de Rechtbank verbonden mediators voorleggen. In bepaalde gevallen kan de keuze voor een mediator aan de rechtbank worden overgelaten. Wij zijn verbonden aan de Rechtbank en kunnen daarnaast ook subsidieaanvragen verzorgen via de Raad voor Rechtsbijstand.

Wilt u naar aanleiding van de film en/of bovengenoemde informatie meer informatie over Mediation naast de Rechtspraak of een mediationtraject opstarten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via rechtbankmediation@schleidt.nl of bel rechtstreeks met Bart Schleidt: +31 654 950 429. Bart Schleidt is NMI registermediator en MfN geaccrediteerd familiemediator/arbeidsmediator verbonden aan De Rechtbank en kan onder High Trust subsidieaanvragen verzorgen (de z.g.n. toevoegingen) indien (één van) u daarvoor in aanmerking komt.