info@schleidt.nl
035 6472002

Vergoeding van behandelingen

Vergoeding van behandelingen   Fysiotherapie  ComplementCare is vaak mogelijk vanuit een aanvullende zorgverzekering.

Fysiotherapie 

Indien wij met uw zorgverzekeraar een contract hebben worden behandelingen die onder de dekking vallen rechtstreeks gedeclareerd bij uw verzekeraar. Tot en met 31 december 2018 werken we met contract en vanaf 1 januari 2019  contractvrij (na afloop van lopende contracten met zorgverzekeraars). De contracten met  DSW, ASR en Menzis verlopen per 31-12-2019; alle overige contracten verlopen per 31-12-2018. Contractvrije fysiotherapie kent wel vergoedingen. Doorgaans wordt fysiotherapie bij een restitutie-polis volledig vergoed. Op de meeste natura-polissen wordt een gedeelte vergoed.

Voor contractvrije Fysiotherapie ontvangt u van ons een aparte nota; nadat u de nota aan ons heeft betaald, kunt u deze inzenden naar uw verzekering om aanspraak te maken op vergoeding. Vergoedingsmogelijkheden voor (contractvrije) fysiotherapie verschillen per verzekeraar; controleer uw zorgpolis of neem hierover contact op met uw verzekeraar. Op de navolgende vergelijkingssite worden per verzekeraar overzichten getoond van vergoedingen voor fysiotherapie in de basis-verzekering en aanvullende verzekering:

    

ComplementCare

De behandeling met Bowentherapie en eventuele overige complementaire methodes worden veelal (deels) vergoed vanuit het budget alternatieve geneeswijzen/complementaire zorg als natuurgeneeskundig consult; doorgaans wordt als voorwaarde gesteld dat de therapeut lid is van een beroepsvereniging; wij zijn hiertoe lid van de NVST (Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten) en ingeschreven bij het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Raadpleeg de polis van uw zorgverzekeraar op alternatieve geneeswijzen / complementaire zorg.

Op de website van NVST wordt een opsomming gegeven van zorgverzekeraars die op basis van het lidmaatschap van de NVST vergoedingen bieden voor complementaire zorg; en op navolgende vergelijkingssite wordt per verzekeraar een overzicht getoond voor vergoeding van alternatieve geneeswijzen/complementaire geneeswijzen:

Neem gerust contact met ons op als er vragen zijn over (vergoeding van) behandelingen Fysiotherapie & ComplementCare: T 035 53 171 22 .