info@schleidt.nl
035 6472002

Preventieve Fysiotherapie

Preventieve Fysiotherapie

Pijn en/of bewegingsbeperking zijn vaak aanleiding om naar de fysiotherapeut te gaan. De aanleiding tot de klachten is niet altijd even duidelijk. Maar als we er achter zijn gekomen wat die aanleiding was, dan geeft dat vaak ook mogelijkheden om soortgelijke klachten in de toekomst te voorkomen.

  • We onderscheiden drie soorten van preventieve fysiotherapie:

1 Primaire preventie; er zijn nog geen klachten en behandeling of het programma is bedoeld om klachten te voorkomen.

2 Secundaire preventie; naar aanleiding van klachten die behandeld zijn, willen we soortgelijke klachten in de toekomst voorkomen.

3 Tertiaire preventie; het programma of de maatregel is er op gericht om verergering te voorkomen

Veel preventieve programma’s of maatregelen hebben betrekking op ergonomie (interactie tussen mens en omgeving). Preventief onderzoek, advies en voorlichting/instructie voor bedrijven of de werkplek bij u thuis betreft een aparte aanpak met Bedrijfsfysiotherapie.

Een preventief programma kan ook betrekking hebben op de situatie thuis, uw hobby of sport. Ter voorbereiding op anders bewegen of werken kan het zinvol zijn om uw lichaam te checken op beweeglijkheid / belastbaarheid in relatie tot de eisen die er met de verwachte verandering gepaard gaan.

Fitconsult
Ter voorbereiding op (anders) bewegen of sporten helpen wij u om de kans op blessures te verminderen en een soepele start te maken. Tijdens de intake wordt helder wat nodig is om fitter te worden. In samenspraak met u formuleren we het trainingsdoel en wordt een individueel programma ingericht voor training, begeleiding, behandeling en verzorging.

Met name na een periode van inactiviteit of eenzijdig bewegen is een trainingsvoorbereiding zinvol met:

  • Individuele Trainingsbegeleiding (ITb)
  • Preventieve Gewrichtsmobilisaties (PGm)
  • Preventieve Fasciale MuscleReset (PFMr)

De PGm- en PFMr-methodes zijn een preventieve toepassing van onze Complementaire behandelmethodes en verbetert beweeglijkheid en ontspanning; stijfheid en klachten worden verminderd en voorkomen. De individuele trainingsbegeleiding wordt ingericht aan de hand van de trainingsbehoefte en voorbereidingen die nodig zijn om uw doel te bereiken. Wij putten hierbij uit alle ons ten dienst staande mogelijkheden op het gebied van Fysiotherapie, Training en ComplementCare.

Personal training
Naast de Individuele Trainingsbegeleiding en conditietraining in groepsverband is het ook mogelijk om een trainingstraject te volgen met een personal trainer-fysiotherapeut. Een voorbeeld hiervan is gerichte analyse en training voor golfers met een Golf-Fit programma. Een dergelijk programma begint met analyse en herstel van eventuele beperkingen in beweeglijkheid die een optimale golfswing in de weg staan. Ook is het mogelijk om functioneel te trainen op onderhoud en verbetering van de golfswing.

Coaching

Soms heeft u even een klankbord nodig als de druk te hoog wordt. Een coachingsgesprek kan dan uitkomst bieden om stoom af te blazen, de dingen weer helder te zien en beweging in de goede richting te vinden. De coach houdt u een spiegel voor en verkent samen met u de mogelijkheden om de kwaliteit van het leven van alledag te verhogen, een passend leefritme te (her)vinden, een gezonde balans te vinden tussen uitdaging, afleiding en rust. De combinatie van Training en Coaching draagt bij om weer goed in je vel zitten.

Trimfit
Vanuit het Oefentherapeutisch Conditiecentrum bieden wij preventieve behandeling en verzorging, voorlichtingsprogramma’s en conditietrainingen. Bijvoorbeeld de Trimfit-looptrainingen onder begeleiding van de trainer-fysiotherapeut.

Voor meer informatie of een afspraak kunt u contact opnemen met Bart Schleidt, fysiotherapeut: 0654 950429