info@schleidt.nl
035 6472002

Curatieve Fysiotherapie

De behandeling met Fysiotherapie en/of ComplementCare start met een fysiotherapeutisch onderzoek.

Als er geen verwijzing is van een arts dan wordt er vooraf een korte screening gedaan, bedoeld om te beoordelen of fysiotherapie geschikt is of (nog) niet.

Aansluitend op het fysiotherapeutisch onderzoek wordt een behandelplan opgesteld voor fysiotherapie en/of complementaire zorg (ComplementCare).

Aanleiding voor behandeling kan bijvoorbeeld zijn pijnlijke of stijve spieren / gewrichten, bewegingsbeperking of spanningsklachten. Enerzijds gericht op het verminderen/wegnemen van de klachten en anderzijds op het voorkomen van soortgelijke problemen in de toekomst.

De fysiotherapie bestaat uit advies/voorlichting en coaching, die u mogelijkheden geeft om de verstorende /belastende factoren te beïnvloeden. Met Manuele Therapie Marsman of Manuele Therapie Mulligan kan de gewrichtsfunctie worden verbeterd; met vermindering van klachten en verbetering van beweeglijkheid en ontspanning als result.

Fysiotherapie kan ook bestaan uit maatregelen om het lichaam meer gelegenheid te geven voor natuurlijk herstel; denk bijvoorbeeld aan het gebruik van tape of braces.

Er zijn daarnaast nog fysiotherapeutisch applicaties denkbaar zoals, massage, fysiotechniek of bewegingstherapie.

Oefeningen die u tussendoor of thuis kunt doen om herstel te bevorderen horen hier ook bij.

De meeste verzekeraars vergoeden fysiotherapie in de aanvullende verzekering. Meer hierover kunt u vinden op de website van het KNGF en de pagina over vergoeding fysiotherapie & complementcare .