info@schleidt.nl
035 6472002

ComplementCare

Snel werkende (alternatieve) methodes die afzonderlijk en/of samen kunnen worden gebruikt, al of niet in aanvulling op fysiotherapie.

Twee van deze methodes zijn gericht op het myofasciale systeem (spieren en lichaamsvlies) en twee methodes richten zich op de gewrichtsfunctie.

De behandeling met al deze methodes is pijnloos en doorgaans door lichte kleding heen toepasbaar.

      De methodes gebruikt ter verbetering van de gewrichtsfunctie zijn:

      De methodes die werken op (ont)spanning van spieren en  lichaamsvlies zijn:

Aan de hand van kennis uit de (toegepaste) kinesiologie en (combinatie met) overige genoemde methodes is het mogelijk om klachten in een bredere context te beschouwen en tevens invloed uit te oefenen op fitheid en ervaren energiebalans.

Al onze complementaire behandelvormen worden uitgevoerd door behandelaars met een regulier (para)medische achtergrond (fysiotherapie).
Indien u zonder medische verwijzing in onze praktijk behandeld wilt worden, dan starten we met een screening/onderzoek door de fysiotherapeut.

Aan de hand van dit onderzoek kan een diagnose worden gesteld en bespreken we met u de mogelijkheden voor een behandelplan.

Vergoeding is afhankelijk van uw verzekeringspakket en -voorwaarden; veel verzekeraars vergoeden (een deel) van de kosten via de aanvullende verzekering uit het budget voor Alternatieve Geneeswijzen; veelal wordt verlangd dat de therapeut is aangesloten bij een (voor de uitvoering van de betreffende therapie) erkende beroepsorganisatie. De therapeut van ComplementCare is Register Fysiotherapeut en aangesloten bij de BBV, RBCZ en NVST m.b.t. de uitvoering van genoemde complementaire / alternatieve geneeswijzen. Wij zijn ook aangesloten bij de klachtenregeling van de NVST.