info@schleidt.nl
035 6472002

Fysiotherapie

De fysiotherapeutische mogelijkheden zijn zowel curatief (behandeling en herstel) als preventief (voorkomen van … )

Op de pagina over curatieve fysiotherapie vindt u informatie over onderzoek en behandeling met fysiotherapie.

Preventieve fysiotherapie maakt vaak deel uit van onze aanpak bij de behandeling. Er is meer mogelijk op preventief gebied, bijvoorbeeld ter voorkoming van arbeidsgebonden klachten en (sport)blessures; veelal betreft het advies, voorlichting en training/coaching. Bedrijfsfysiotherapie en Conditietraining maken hier deel van uit.

De behandeling met Fysiotherapie start met een fysiotherapeutisch onderzoek. Als er geen verwijzing is van een arts dan wordt er vooraf een korte screening gedaan, bedoeld om te beoordelen of fysiotherapie geschikt is of (nog) niet. Aansluitend op het fysiotherapeutisch onderzoek wordt een behandelplan opgesteld. Aanleiding voor behandeling kan bijvoorbeeld zijn pijnlijke of stijve spieren / gewrichten, bewegingsbeperking of spanningsklachten. Enerzijds gericht op het verminderen/wegnemen van de klachten en anderzijds op het voorkomen van soortgelijke problemen in de toekomst. De fysiotherapie bestaat uit behandeling, advies/voorlichting en coaching, die u mogelijkheden geeft om de verstorende /belastende factoren te beïnvloeden. Fysiotherapie kan ook bestaan uit maatregelen om het lichaam meer gelegenheid te geven voor natuurlijk herstel; denk bijvoorbeeld aan het gebruik van tape of braces. Er zijn daarnaast nog fysiotherapeutisch applicaties denkbaar zoals, massage, fysiotechniek of bewegingstherapie. Oefeningen die u tussendoor of thuis kunt doen om herstel te bevorderen horen hier ook bij.

De meeste verzekeraars vergoeden fysiotherapie in de (aanvullende) verzekering. Meer hierover kunt u vinden op de website van het KNGF en de pagina over vergoedingen .